Postup při nálezu zetlelých lidských ostatků mimo pohřebiště

30. 3. 2018

Náhodný nález nezpopelněných i zpopelněných lidských ostatků ve volné krajině splňuje charakteristiku archeologického nálezu, a proto se při manipulaci s ním postupuje podle ustanovení památkového zákona. Jedině tak lze zjistit informace, které dovolí rozhodnout o tom, zda se nejedná o lidské ostatky naplňující podmínky pro definici válečného hrobu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena