Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Dojde k navýšení sazby bodů za jeden kilometr při převozech na pitvu a z pitvy

Dojde k navýšení sazby bodů za jeden kilometr při převozech na pitvu a z pitvy

Jednu ze dvou zásadních připomínek uplatněných Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) při meziresortním připomínkovém řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví (MZd) akceptovalo bez výhrad.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena