Příjezdový cestovní ruch

Údaje ze statistického šetření MMR slouží ke stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR v členění na jednodenní návštěvníky, tranzitující osoby a turisty a odpovídají na otázky, jako jsou důvod a frekvence návštěv, délka pobytu, navštívená místa, spokojenost s návštěvou a struktura výdajů návštěvníků v členění dle země původu. Výsledky šetření jsou jedním z hlavních zdrojů dat pro Satelitní účet cestovního ruchu ČR. Statistické šetření pro MMR realizuje vybraný dodavatel. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena