Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace pro cestovní kanceláře a agentury > Spolupráce s čínskými CK > Subjekty spolupracující s ČLR v oblasti cestovního ruchu

Subjekty spolupracující s ČLR v oblasti cestovního ruchu

Seznam cestovních kanceláří a cestovních agentur spolupracujících s Čínskou lidovou republikou v oblasti cestovního ruchu. Aktualizovaný Seznam (k dubnu 2016) připravila a aktualizuje Národní správa pro cestovní ruch Čínské lidové republiky (CNTA).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena