Ministerstvo > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce > Uzavřené mezinárodní smlouvy v oblasti cestovního ruchu

Uzavřené mezinárodní smlouvy v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci mezinárodní spolupráce uzavírá bilaterální dohody a memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s různými zeměmi. V letech 2015 a 2016 to byly především dokumenty o spolupráci s Čínskou lidovou republikou (viz níže), Albánií a Izraelem.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena