Karpatská úmluva

Karpaty jsou unikátním pohořím evropského významu s výskytem řady endemických druhů fauny a flóry, včetně velkých šelem, přirozených lesů, tradičního způsobu hospodaření a života místních obyvatel. Karpaty jsou nejdelším a nejrozsáhlejším horským pásmem Evropy, rozkládají se na území 8 států (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Ukrajina a Rakousko) a zaujímají rozlohu více než 200 000 km2.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena