Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty > Vázací doba podpor z let 1997 - 2000 poskytnutých na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vázací doba podpor z let 1997 - 2000 poskytnutých na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 31. května 2016 rozhodla ministryně pro místní rozvoj oznámit možnost předkládat žádosti o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace, která byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v letech 1997 - 2000. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 31. 5. 2016.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena