Schválené akce - Regenerace panelových sídlišť

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 142/2007 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2007, z kapitoly 217312 - Regenerace panelových sídlišť v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena