Schválené akce - Regenerace panelových sídlišť

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 66/2006 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2006, z kapitoly 217312 - Regenerace panelových sídlišť v roce 2006.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena