Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Ostatní > Informace pro obce, města, městské části a kraje

Informace pro obce, města, městské části a kraje

Tato informace se týká některých souvislostí aktivit obcí (popř. městských částí či krajů) v oblasti bydlení ve vztahu ke skutečnosti, že se Česká republika stala v květnu 2004 členem Evropské unie.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena