Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Úřad práce ČR vydává potvrzení nájemcům, kteří nejsou schopni platit nájem

Úřad práce ČR vydává potvrzení nájemcům, kteří nejsou schopni platit nájem

Lidem, kteří se kvůli pandemii koronaviru ocitli bez příjmu, nebo jim příjem citelně klesl a oni tak nejsou schopni řádně platit nájemné, je nabídnuta jistá ochrana. Na základě prokázání problémové situace pronajímatelům bytů lze dočasně odsunout placení nájmu. K tomu musí doložit potvrzení od Úřadu práce ČR, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru SARS CoV-2. Cílem tohoto opatření je dočasná ochrana nájemníků před výpovědí z prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena