Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Využití evropských fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR

Využití evropských fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR

Ve dnech 11.-12. listopadu 2013 se v Praze konala konference „Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR“ organizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou komisí. Konference byla zaměřena na sdílení dosavadních zkušeností v oblasti využití fondů EU pro sociální bydlení, na identifikaci limitů a možností evropské a české legislativy a na výměnu názorů týkajících se efektivního využití Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím programovém období 2014-2020 na podporu sociálního bydlení v ČR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena