Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2015

Semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2015

V souvislosti s vyhlášenými výzvami k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informační semináře pro veřejnost. Semináře jsou určené zejména pro žadatele o dotaci a zpracovatele žádostí. Předmětem seminářů bude představení jednotlivých podprogramů, popis náležitostí žádosti, nástin časového harmonogramu programu a upozornění na hlavní chyby, kterých se žadatelé o dotaci nejčastěji dopouštějí. Semináře se konají ve dnech 14. 1. 2015 a 21. 1. 2015 v Malém sále Městské knihovny v Praze.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena