Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2014

Programy podpory bydlení pro rok 2014

Dne 26.11.2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Rozhodnutím ministra č. 149/2013 výzvu k podávání žádostí o dotace v roce 2014 v rámci programu Podpory bydlení. Žádosti je možné podávat do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj ČR od 2. 12. 2013 v listinné podobě, případně prostřednictvím datové schránky. Nejzazší termín pro podání žádosti je 17. 2. 2014, 16.00 hod.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena