Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Konzultační dny k problematice bydlení v roce 2015

Konzultační dny k problematice bydlení v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena