Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Důležité upozornění všem příjemcům dotací na výstavbu technické infrastruktury v letech 1997-2007 o

Důležité upozornění všem příjemcům dotací na výstavbu technické infrastruktury v letech 1997-2007 o

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj z   9. 11. 2007 č. 242/2007 stanovuje dokončení bytů na 10 let.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena