Vystoupení Spojeného království z EU podle výstupové dohody

Bude-li úspěšně podepsána výstupová dohoda tak, jak byla schválena hlavami členských států EU dne 25. listopadu 2018, bude až do 31. prosince 2020 platit přechodné období. Během přechodného období se na UK nadále bude vztahovat veškeré unijní právo, včetně všech unijních předpisů relevantních pro oblast veřejných zakázek (tj. zejména směrnice č. 2009/81/ES, 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU a nařízení č. 2195/2002 a 1370/2007).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena