Náměstek člena vlády

Vrcholově zastřešuje problematiku informačních technologií, zejména pak v oblasti informačních a monitorovacích nástrojů pro realizaci kohezní politiky, elektronizace veřejných zakázek a dalších agend, které budou do budoucna elektronizovány. Je členem předsednictva Rady vlády pro informační společnost. Je členem Řídicího výboru Českých drah.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena