Mladá Boleslav

V hierarchii středisek ČR patří Mladá Boleslav mezi mikroregionální centra vyššího řádu. Město je však jedním z hlavních center středočeského prostoru a jeho relativní regionální význam se přibližně v posledních 50 letech kontinuálně zvyšuje, přičemž v posledních 15-20 letech se jedná o zásadní nárůst významu. V důsledku toho má město z dlouhodobého hlediska výrazně pozitivní migrační saldo a skladba jeho obyvatel prochází postupnými, ale výraznými proměnami.