Integrované nástroje

V českém prostředí je integrovaný přístup s využitím ESI fondů realizován prostřednictvím tří integrovaných nástrojů – Integrovaných územních investic (ITI), Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Územní dimenze > Územní dimenze > Integrované nástroje

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena