Liberec - Jablonec n. N.

Území vymezené pro potřeby integrované strategie zahrnuje celkem 24 obcí Libereckého kraje, které čítají 176 tis. obyvatel. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je základním rozvojovým dokumentem, který umožní realizaci integrovaných projektů v období 2014 – 2020. Integrovaná strategie byla zpracována kombinovaným přístupem expertně-komunitním a vychází ze zjištěných potřeb území.

Územní dimenze > Integrované nástroje > IPRÚ > Liberec - Jablonec n. N.