Tornádo - pomoc obcím a lidem

Na této strance naleznete programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Státního fondu podpory investic a aktulity k živelní pohromě na jižní Moravě.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena