MMR: Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

MMR: Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

3. 7. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti bude možné podávat od 13. července 2017.

MMR: Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena