MMR: Pro venkov má IROP připraveno osm miliard korun

MMR: Pro venkov má IROP připraveno osm miliard korun

9. 1. 2018

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončil hodnocení integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Od roku 2015 vybíral místní akční skupiny (MAS), které mohou realizovat strategii CLLD z IROP. Jejich počet se zastavil na čísle 178. Pro projekty na venkově tak bylo rezervováno přibližně osm miliard korun.

MMR: Pro venkov má IROP připraveno osm miliard korun

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena