Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

24. 6. 2015

Poslední z přeshraničních programů pro programové období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy byl Evropskou komisí schválen. Jedná se o program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena