Čerpání evropských peněz z minulého programovacího období se úspěšně daří

Čerpání evropských peněz z minulého programovacího období se úspěšně daří

27. 1. 2009

Optimistickými čísly skončil uplynulý rok pro programy čerpající v letech 2004–2006 prostředky ze strukturálních fondů. Nejenže se všem pěti operačním programům (OP) a dvěma pražským jednotným programových dokumentům podařilo naplnit pravidlo n+2, které ukládá povinnost  vyčerpat finanční prostředky do dvou let od jejich přidělení, ale operační program SROP, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura navíc zvládly v předstihu vyčerpat i značnou částku dotací určených k vyplácení v roce 2008, což potvrzuje pozitivní trend nastolený v oblasti využívání strukturálních fondů v  průběhu roku 2007.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena