Vláda vymezila pojem sociální bydlení

Vláda vymezila pojem sociální bydlení

14. 1. 2009

Vláda projednala další postup při uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty a při budoucím vymezení obsahu pojmu "sociální bydlení" pro účely aplikace snížené sazby daně.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena