MMR předalo odpověď na auditní zprávu do Bruselu

MMR předalo odpověď na auditní zprávu do Bruselu

29. 5. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (29. 5.) předalo Stálému zastoupení ČR v Bruselu odpověď na Auditní zprávu Evropské komise týkající se nastavení systému proplácení dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR ve vazbě na dodržování pravidel pro střet zájmů. Česká republika obdržela českou verzi závěrečné auditní zprávy dne 5. února 2020; z důvodu pandemie COVID-19, která výrazně ztížila práce na finalizaci reakce, požádala Evropskou komisi o prodloužení odpovědní lhůty. Nová odpovědní lhůta byla stanovena do 5. června 2020. Stálé zastoupení předá v následujících dnech odpověď České republiky na závěrečnou auditní zprávu Evropské komisi. Na přípravě a připomínkování odpovědi se podílely všechny dotčené resorty.

MMR předalo odpověď na auditní zprávu do Bruselu

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena