Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2015 > Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů - dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt

Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů - dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena