Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2014 > Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena