Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2014 > Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena