Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2014

Programy podpory bydlení pro rok 2014

Rozhodnutím č. 63/2014 ze dne 23. 4. 2014 schválila ministryně pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2014. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 26. 11. 2013. Lhůta k předkládání žádostí začala běžet 2. prosince 2013 a byla ukončen dne 17. února 2014.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena