Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2013

Programy podpory bydlení pro rok 2013

Rozhodnutím č. 34/2013 ze dne 23. 4. 2013 schválil ministr pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2013. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 30. 11. 2012. Termín k předkládání žádostí začal 17. prosince 2012 a byl ukončen dne 15. února 2013.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena