Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2011

Programy podpory bydlení pro rok 2011

Ministr pro místní rozvoj schválil svým rozhodnutím č. 93 dotace na rok 2011. Podpora je poskytnuta na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů pro žádosti předložené v termínu výzvy, která běžela od 20. prosince 2010 a byla ukončena dnem 28. února 2011.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena