Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2007 > Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2007

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2007

Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu obecních nájemních bytů se sociálním určením. Příjemcem dotace a současně stavebníkem podporovaných bytů je tedy obec. Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních titulů (Chráněný byt; Byt na půl cesty; Vstupní byt). Podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena