Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2007 > Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2007

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2007

Dotaci může získat obec a lze ji poskytnout, má-li obec schválený územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště a na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů. Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou a lze ji poskytnout i na úpravy již zahájené. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí. Obec se podílí na financování úprav nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů. Podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena