Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2007 > Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2007

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2007

Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky. Podpora má charakter neinvestiční dotace. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody vody. Podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena