Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2004 > Podprogram č.3 - Rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení

Podprogram č.3 - Rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení

Programu podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena