Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2002 > Podmínky poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu pro rok 2002 > Seznam konstrukčních soustav postavených panelovou technologií v letech 1950 až 1990

Seznam konstrukčních soustav postavených panelovou technologií v letech 1950 až 1990

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena