Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2002 > Dodatek pro rok 2002 k Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury na akce,

Dodatek pro rok 2002 k Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury na akce,

Aktualizace žádostí přijatých Ministerstvem pro místní rozvoj do konce roku 2000 a přijímání nových žádostí.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena