Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice - Kvasiny) 2020 > Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Cílem je podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném působením velkého investora.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena