Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Cílem podprogramu je podpořit rozvoj nájemního bydlení v území dotčeném působením velkého investora s rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena