Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Zajištění administrativních činností spojených s realizací UV č. 703/2020, č. 766/2020, č. 1184/2020

Zajištění administrativních činností spojených s realizací UV č. 703/2020, č. 766/2020, č. 1184/2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotaci na zajištění administrativních činností spojených s realizací usnesení vlády č. 703 ze dne 29. června 2020, o podpoře lázeňského cestovního ruchu (COVID–Lázně), usnesení vlády č. 766 ze dne 20. července 2020, o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID–Ubytování) a usnesení vlády č. 1184 ze dne 16. listopadu 2020, o podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě (COVID–Školy v přírodě).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena