Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2023

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 13. ledna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena