Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 1

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 1

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 1. října 2021 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 pro dotační titul  č. 1. 
Prostřednictvím tohoto dotačního titulu je zajištěna státní pomoc územním samosprávám v souladu s cíli programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ a s objemem a podmínkami státní pomoci stanovenými ve strategii obnovy území přijaté vládou ČR.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena