Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013

Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena