Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora regionálního rozvoje v roce 2010

Podpora regionálního rozvoje v roce 2010

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena