Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena