Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2022 - 1. výzva

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2022 - 1. výzva

V souladu s usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 (dále jen "NNO") a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také „MMR“) výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2022:

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena