Výzva

Výzva byla zveřejněna dne 1.11.2005. Původní konečný termín pro předkládání byl stanoven na 13.1.2006. Tento termín byl prodloužen a žádosti je možné předkládat až do 31. 1. 2006 do 12.00 hod.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena